คู่มือการsetting และบันทึกข้อมูลส่ง moph claim   Download

คู่มือการลบ Lab ออกจาก HOSxP XE PCU  download

แนวทางการบันทึกและส่งออกข้อมูลประกันสังคม ปี 2565   Download คู่มือ

คู่มือการบันทึกและส่งออกการเบิกจ่ายประกันสังคม