คู่มือการใช้งาน ระบบธุรกรรมข้อมูลผู้ป่วยนอก สิทธิสวัสดิการประกันสังคม SSOP download

 

คู่มือการติดตั้ง/อัพเดท โปรแกรม HOSxPXE_PCU (Release Number 577)

##คู่มือการตั้งค่า ระบบบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยโครงการ 3 หมอ กลุ่มโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ

ผ่านโปรแกรม HOSxPXE_PCU (Release Number 577)

 

##คู่มือ การพิสูจน์ตัวตน ผ่าน MOHPromtEKYC *หมอพร้อม-DID

*ปรับปรุง 1 ก.พ. 2566 

DOWNLOAD