รหัส ICD10 สำหรับการฉีดวัคซีนแต่ละชนิด  Download

 

 

ขั้นตอนการลบและติดตั้งโปรแกรม HOSxPXE_PCU  คู่มือการลบและติดตั้งd1

d2

d3

d4

d5

d6

 

 

การเพิ่มและพิมพ์ใบนัดเข้า hosxp v4 คู่มือการติดตั้ง

ตารางรหัสวัคซีนใหม่(เพิ่ม ROTA)  ตารางวัคซีนรวม