วิธีเปิดใช้ icd10 
1. ไปที่เมนู  tool  เลือก SQL Query  ในช่อง table ค้นหา ICD101
2. กดปุ่ม run  เสร็จแล้วค้นหา รหัส ICD10 ที่ต้องการเปิดใช้  
3. รหัสไหนที่เปิดใช้งาน Active_status ='Y' และ ICD10tmcompat ='Y'

แก้icd10