คู่มือการใช้งาน โปรแกรม NHSO UCAuthenticationMX สำหรับ Authen

เข้าระบบเว็บตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card) ใน HOSxPXE_PCU

ปี 2566