โปรแกรม HOSxP XE PCU version 447  download  ได้ที่  https://drive.google.com/file/d/1IiOP8LlY8tzRTGCNHMwmxme3LOzZ0b5F/view?usp=sharing   แก้ปัญหาการตรวจสอบการฉีดวัคซีน covid ที่บัญชี 1 ไม่ได้ และส่ง lab online ไม่ได้