ขั้นตอนการ Restorn ข้อมูลเข้าโปรแกรม V4
1. เข้าโปรแกรม XE PCU (V4)  ไปที่เมนู TOOL --> DBbackup   ติกเครื่องหมายถูกที่ Skip Log แล้วเลือก Restore  โปรแกรมจะขึ้นหน้าจอให้บันทึกเลข Authorize Key ให้เข้าไปที่web site http://cloud1.hosxp.net  


r1

 2. login เข้าสู่ระบบ โดยใช้ Username = รหัสหน่วยบริการ  Password=รหัสหน่วยบริการ  เลือกที่ Authorize Service

r3

r4

3. กลับไปที่หน้า Restore ของ XE กดปุ่ม Check เพื่อให้ได้เลย
r5

4.โปรแกรมจะแสดงจำนวน table ทั้งหมดที่จะทำการ Restore เสร็จแล้วกดปุ่ม ตกลงr6

5. โปรแกรมจะถาม security code ให้บันทึกเป็นเลข 4 หลัก โดยบันทึกเป็นเวลาที่เป็นชั่วโมงกับนาที ตามเวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์

r7

6. โปรแกรมจะให้บันทึก Restore Key ให้บันทึกเป็นรหัส หน่วยบริการ 5 หลัก

r8

7. จำนวน table ที่จะ restore ทั้งหมด

r9

8. เพิ่มจำนวน Wait Thread เป็น 20  และรอจนกว่า การ Restore ข้อมูลสำเร็จจนขึ้นว่า Done

r10