คู่มือการใช้งาน vEMR  Download ได้ที่นี้

โปรแกรม HOSxP XE PCU version 447  download  ได้ที่  https://drive.google.com/file/d/1IiOP8LlY8tzRTGCNHMwmxme3LOzZ0b5F/view?usp=sharing   แก้ปัญหาการตรวจสอบการฉีดวัคซีน covid ที่บัญชี 1 ไม่ได้ และส่ง lab online ไม่ได้

 

การปรับปรุงตารางโควิด 506   Download  คู่มือการ set ค่าและการบันทึก  

การกำหนด Printserver สำหรับ XE PCU
1. เปิดตาราง printserver_list เพื่อกำหนดชื่อ printserver เสร็จแล้วกด update

2. ที่เมนู tool-->Dispensary-->PrintServer  เลือกชื่อ ของ Print Server Name ตามที่เราตั้งในข้อ 1 

3  เลือกชื่อ Printer ที่ Header Print  และ Detail Print  เสร็จแล้วกด start

4 สติกเกอร์ที่ใช้ใน v3 สามารถใช้ได้ใน v4 หรือต้องการแก้ไขรูปแบบ สามารถแก้ไขที่หน้านี้ได้เลย

5  เปิดเมนูนี้ไว้ตลอดการใช้งาน

  แบบฟอร์มใบสั่งยา