##คู่มือ การพิสูจน์ตัวตน ผ่าน MOHPromtEKYC *หมอพร้อม-DID

*ปรับปรุง 31 ม.ค. 2566 

DOWNLOAD

คู่มือการsetting และบันทึกข้อมูลส่ง moph claim   Download

คู่มือการลบ Lab ออกจาก HOSxP XE PCU  download

แนวทางการบันทึกและส่งออกข้อมูลประกันสังคม ปี 2565   Download คู่มือ