คู่มือการใช้งาน โปรแกรม NHSO UCAuthenticationMX สำหรับ Authen

เข้าระบบเว็บตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card) ใน HOSxPXE_PCU

ปี 2566

 

คู่มือการใช้งาน ระบบธุรกรรมข้อมูลผู้ป่วยนอก สิทธิสวัสดิการประกันสังคม SSOP download

 

คู่มือการติดตั้ง/อัพเดท โปรแกรม HOSxPXE_PCU (Release Number 577)