แนวทางการบันทึกและส่งออกข้อมูลประกันสังคม ปี 2565   Download คู่มือ

คู่มือการบันทึกและส่งออกการเบิกจ่ายประกันสังคม

แนวทางการบันทึกข้อมูลตรวจพยาธิ OV   Download คู่มือ

คู่มือการใช้งาน vEMR  Download ได้ที่นี้